Za znanstveno-raziskovalne namene uporabljajo raziskovalci in upravljavci po svetu različne metode odlavljanja ter uspavanja medvedov. V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR smo prejšnji teden prvič v Sloveniji preizkusili novo metodo odlavljanja rjavega medveda, in sicer smo uporabili cevno oz. t.i. Culvert past. Glavni namen uporabe cevne pasti je odlov tistih medvedov, ki zahajajo v neposredno bližino naselij in zato predstavljajo potencialno možnost povzročanja konfliktov z ljudmi. V bližino naselij jih pogosto privablja prosto dostopna hrana človeškega izvora, predvsem odpadki iz gospodinjstev v smetnjakih in na kompostnikih.

Že po enem tednu postavitve pasti na terenu se je vanjo ulovila starejša medvedka, ki je povzročala škodo v sadovnjakih in na čebelnjakih v občini Sodražica. Zdaj medvedka nosi GPS ovratnico, zato lahko sledimo njenemu gibanju. Pričakujemo, da bodo tako zbrani podatki pripomogli k pridobitvi dodatnega znanja, kako lahko na najustreznejši in najbolj sprejemljiv način zmanjšamo pogostost konfliktov med ljudmi in medvedi ter s tem izboljšamo sobivanje.