Ocenili smo prostorsko in časovno razpoložljivost mrhovine srnjadi, jelenjadi, divjih prašičev in gamsov, ki je v Sloveniji že sedaj na voljo medvedom v naravi, in razpoložljivost mrhovine, ki bi se jo lahko dodatno uporabilo za krmljenje medveda. Ta analiza je osnova za izvedbo akcije C7, v sklopu katere bomo vzpostavili poskusno krmljenje medvedov z mrhovino, s ciljem raziskati učinkovitost tega ukrepa za zmanjševanje konfliktov med medvedi in ljudmi.

 

Vabljeni k ogledu poročila:

Prostorska in časovna razpoložljivost mrhovine prostoživečih parkljarjev kot vir hrane za medvede v Sloveniji