Opazovanje prostoživečih živali je pomemeben del ekoturistične ponudbe v številnih delih Evrope in Severne Amerike. Ena najbolj priljubljenih vrst, primernih za opazovanje, je rjavi medved. V znanstveni reviji Biological Conservation so nedavno objavili obsežen pregledni članek o pozitivnih učinkih in težavah, ki jih tovrstna turistična dejavnost prinaša. V študiji so kot primer dobre prakse navedli smernice za odgovorno nepotrošno rabo rjavega medveda, ki smo jih pripravili v okviru projekta LIFE DINALP BEAR.

Penteriani in sod.: Consequences of brown bear viewing in tourism: A review