V četrtek, 31. 5. 2018 smo na Krasu v sodelovanju z Območno enoto Sežana Zavoda za gozdove Slovenije gostili obisk gozdarjev iz Nemčije. Sodelavec z ZGS OE Sežana je obiskovalcem predstavil značilnosti kraških gozdov in upravljanje z njimi, govoril je o načinih preprečevanja konfliktov z velikimi zvermi in divjadjo ter predstavil tudi izkušnje z lovom na tem območju. Za obiskovalce smo pripravili predstavitev projektnih akcij, ki se nanašajo na preprečevanje škodnih primerov po velikih zvereh in spodbujajo sobivanje.

Za tem smo se odpravili na teren, kjer smo obiskali rejca drobnice, ki za varovanje svojega premoženja uporablja tako visoko elektromrežo kot tudi dva pastirska psa pasme tornjak. Poleg pravilne uporabe visoke elektromreže smo se seznanili tudi z njegovimi praktičnimi izkušnjami pri zaščiti premoženja. Obisk nam je poleg prenosa znanja in predstavitve aktivnosti, s katerimi se tako v projektni skupini kot tudi širše ukvarjamo, omogočil vpogled v primere dobrih praks in tudi osveščenost o problemih, s katerimi se pri svojem delu spopadajo nemški gozdarji.