V juniju je inštitut ERICo skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije izvedel predavanje za zaposlene na Slovenskih železnicah v Postojni. Predstavili smo jim biologijo rjavega medveda in volka, upravljanje z vrstama v Sloveniji ter podali priporočila, kako ravnati ob srečanju z njima. Predstavljene so bile tudi aktivnosti LIFE DINALP BEAR projekta in ukrepi za zmanjšanje povoza medveda, kjer smo največjo pozornost posvetili že izvedenim ukrepom za zmanjšanje smrtnosti na železniških progah (Rakek-Postojna, Postojna-Prestranek).