Na upravi Kozjanskega parka smo v četrtek,  24. 1. 2019 izvedli predavanje na temo velikih zveri in šakala v Sloveniji. Poleg predstavitve biologije in ekologije vseh štirih vrst smo udeležencem predavanja predstavili tudi rezultate aktivnosti projekta LIFE DINALP BEAR. Največ zanimanja so poželi podatki o številčnosti in razširjenosti medveda v Sloveniji ter praktični nasveti, kako se vesti na območju prisotnosti te največje evropske zveri.

Predavanja se je udeležilo okrog 60 ljudi, kar kaže na to, da je tematika velikih zveri zelo zanimiva tudi za poslušalce izven osrednjega območja razširjenosti velikih zveri v Sloveniji.