Slovenski del projektne skupine LIFE DINALP BEAR  je 4. oktobra 2017 organiziral posvet z deležniki na temo prenove strateških dokumentov za upravljanje populacije rjavega medveda v Sloveniji.

Namen posveta je bil povprašati zainteresirane deležnike po njihovih mnenjih glede dosedanjega upravljanja medveda v Sloveniji ter o njihovih predstavah, kako naj bi upravljanje medveda izgledalo v prihodnosti.

Zapis rezultatov posveta najdete na povezavi »Rezultati posveta«.

Prosojnice predstavitev najdete na spodnjih povezavah:

 

Foto: Peter Skoberne