S pomočjo strukturiranega vprašalnika, s katerim smo anketirali naključno izbrane prebivalce projektnega območja v Italiji, Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem, smo preučili odnos javnosti do konfliktov med medvedom in človekom in do potencialnih rešitev te problematike. Po pregledu kvalitete podatkov smo v analizo vključili 2306 izpolnjenih vprašalnikov.

Rezultati kažejo, da lahko Italijani tolerirajo največ konfliktnih situacij, čeprav so tudi anketiranci iz ostalih treh držav izrazili precejšnjo mero tolerance do večine predstavljenih konfliktnih situacij med medvedom in človekom. Mlajše generacije, moški, lastniki psov in tisti, ki vedo več o biologiji medveda, so bili do konfliktov z medvedi bolj tolerantni.

Anketiranci iz vseh štirih držav so prepoznali ukrepe za zmanjševanje škod in izobraževanje kot učinkovite za zmanjševanje konflikta med medvedom in človekom, medtem ko je bila učinkovitost »odvzema« in »dopolnilnega krmljenja« prepoznana različno v različnih državah. Živinorejci so bili manj pripravljeni podpreti ukrepe za zmanjševanje škod kot učinkovito rešitev, kljub temu pa so na splošno medveda podpirali. Poznavanje biologije medveda se je izkazalo kot pomembno za napovedovanje podpore ukrepom za zmanjševanje škod.

Preberite končno poročilo za več informacij o tem, kaj ljudje mislijo o medvedih.