Konec novembra je Slovenijo obiskal vodja programa LIFE pri Evropski komisiji, g. Angelo Salsi. Njegov obisk je potekal v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor. G. Salsi je obiskal nekatere najbolj zanimive in uspešne projekte LIFE, ki ta trenutek potekajo v Sloveniji, med drugim tudi projekt LIFE DINALP BEAR. Predstavili smo mu nekatere projektne terenske aktivnosti: dinamične prometne znake, ki zmanjšujejo pogostnost povozov medveda in drugih živali, ter medovarne zabojnike in kompostnike, ki prispevajo k zmanjševanju pogostnosti zahajanja medvedov v naselja. G. Salsi je prepoznal naše delo kot zelo pomemben prispevek k boljšemu upravljanju medvedov na tem območju in nam zaželel uspešno nadaljevanje naših prizadevanj.