Načrtovanje komunikacijskih aktivnosti, njihovo izvajanje in vrednotenje so med ključnimi pogoji za uspešno varstvo velikih zveri. V okviru projekta LIFE DINALP BEAR in LIFE Lynx smo v aprilu 2018 organizirali mednarodno tridnevno delavnico z naslovom “Komuniciranje pri varstvu in upravljanju velikih zveri”. V prvih dveh dneh se je zvrstilo kar 16 predstavitev, vsaki je sledila obširna diskusija med vsemi udeleženci. Tretji dan so udeleženci delavnice oblikovali scenarije za komuniciranje z različnimi interesnimi skupinami na temo varstva medveda in risa. Pripravili smo poročilo z delavnice, ki nam bo v pomoč pri pripravi in izvajanju prihodnjih komunikacijskih aktivnosti v povezavi z velikimi zvermi.