Pripravili smo že četrto številko letnega glasila »Življenje z medvedi«. V četrtem letu projekta smo izdelali nekatere izmed najbolj pomembnih analiz z vidika nudenja znanstvene in strokovne podpore pri upravljavskih odločitvah glede dolgoročnega ohranjanja populacije medveda.

Za vas smo povzeli rezultate preštevanja medvedov s pomočjo molekularno-genetskih metod, 20-letne rekonstrukcije populacijske dinamike medveda, preiskovanja ustreznosti življenjskega prostora za medveda v Alpah in Dinaridih ter povezljivost tega prostora in zaključke poskusa o načinu rabe krmišč zaradi umetnega krmljenja. Sodelujemo tudi v procesu oblikovanja pravnega okvira za opazovanje medvedov za namene turističnega trženja. Ob prebiranju pa boste izvedeli še veliko drugega.

Želimo vam prijetno branje.