Najnovejša raziskava v okviru projekta LIFE DINALP BEAR je zaključena: s tehnološko in znanstveno najbolj naprednimi in inovativnimi metodami molekularne genetike smo ocenili številčnost medvedov v Sloveniji. Tako je tu konec leta 2015 živelo 564 medvedov (95% interval zaupanja: 533 – 598).

V raziskavi so poleg raziskovalcev in strokovnjakov sodelovali tudi številni lovci in gozdarji ter drugi prostovoljci, ki so jeseni leta 2015 intenzivno zbirali neinvazivne genetske vzorce na terenu. Iz nabranih medvedjih iztrebkov, dlake in sline (preko 1.000 sodelujočih je v dobrih treh mesecih nabralo kar 2.472 genetskih vzorcev) smo nato v genetskem laboratoriju izolirali genetski material posamezne živali. Na podlagi pridobljenih genotipov smo s statističnimi analizami ocenili število medvedov, ki so v obdobju zbiranja podatkov živeli na našem ozemlju.

Metoda genetskega vzorčenja je bila v Sloveniji prvič izpeljana leta 2007 in je bila zato prelomna, saj so z njo prvič na osnovi trdnih znanstvenih podatkov ocenili številčnost medvedov pri nas in tako postavili referenčno točko. Ponovitev raziskave v letu 2015 že daje vpogled v številčno gibanje populacije medvedov in s tem trdnejšo podlago za vse nadaljnje varovanje in upravljanje te živalske vrste. Čeprav se je število medvedov pri nas dvignilo za 33% v osmih letih, se to ni odražalo v škodah in konfliktih s to vrsto, katerih zabeležena številčnost med leti 2007 in 2015 v splošnem ni naraščala.

Ocena številčnosti predstavlja ključno podlago za nadaljnje oblikovanje strateških dokumentov za upravljanje s populacijo rjavega medveda, kakor tudi za pripravo vsakoletnih predlogov za poseganje v populacijo. Z velikim metodološkim napredkom, ki so ga raziskovalci Biotehniške fakultete dosegli z vpeljavo najnovejših metod naslednje generacije sekvenciranja DNK, bo sedaj s tehničnega vidika omogočen hiter in stroškovno sprejemljiv dolgoročen genetski monitoring medvedje populacije.