Pozimi so se člani Društva študentov biologije podali v Kočevsko Reko z namenom spoznavanja terenskega dela biologov. Študenti so se razdelili v interesne skupine in tri zaporedne dni hodili na teren. Poleg skupine za speleobiologijo ter netopirje seveda ni šlo brez skupine za velike zveri, saj je Kočevska regija najbolj zastopana z vsemi tremi velikimi zvermi, ki živijo v Sloveniji, medved pa je tudi njen zaščitni znak.
Podnevi smo iskali sledi živali in v snegu našli tudi sveže stopinje medveda. Zvečer so smo študente seznanili s projektom LIFE DINALP BEAR in projektnimi aktivnostmi. Ob zanimivi igri Play decide smo se podali v igro vlog, s čimer so udeleženci spoznali s kompleksnim postopkom upravljanja z medvedi in se preizkusili v vlogah deležnikov v tem procesu.