Na »vročih točkah«, območjih, kjer medvedi najpogosteje zahajajo v bližino naselij, kamor jih privablja lahko dostopna hrana človeškega (antropogenega) izvora, smo k reševanju problematike lokalno pristopili v letu 2017, in sicer z razdeljevanjem medovarnih smetnjakov in medovarnih kompostnikov.

Kljub temu da zaščitni ukrepi medvedom učinkovito preprečujejo dostop do tovrstnih virov hrane, ne smemo pozabiti, da je dosledna in pravilna uporaba medovarnih zabojnikov ključnega pomena. Ker želimo biti z lokalnimi prebivalci v stalnem stiku, nam pomoč pri delu na terenu od novembra 2018 dalje nudijo lokalni pomočniki na vseh »vročih točkah«: Kostelu, Loški dolini, Sodražici in Ribnici, Igu in Rakitni. Glavne naloge lokalnih pomočnikov sta mesečno spremljanje stanja in uporabe tako medovarnih kompostnikov kot tudi smetnjakov, poročanje o pregledu stanja na terenu koordinatorju projekta Zavodu za gozdove Slovenije  ter osveščanje lokalnih prebivalcev.