V sodelovanju s projektoma Nat2care in YOUrALPS v Biotehniškem centru Naklo smo izvedli predstavitev o rjavem medvedu, projektu LIFE DINALP BEAR in drugih velikih zvereh. Udeležencem – dijakom programa naravovarstveni tehnik – smo ob ogledu bioloških materialov, kot so kožuh in odlitki stopal, predstavili biološke in ekološke značilnosti velikih zveri, jih seznanili z značilnostmi njihovega vedenja in pravili obnašanja ob obisku območja njihove prisotnosti ter načini spremljanja stanja populacije posamezne vrste. Osvetlili smo tudi problematiko pojavljanja škodnih dogodkov in zahajanja medvedov v naselja ter predstavili učinkovite ukrepe za zaščito premoženja in omejevanje dostopa do antropogenih virov hrane.