Srečanja med človekom in medvedom so v naravi redka, saj je medved previdna žival, ki se človeku praviloma izogiba. Ob redkih priložnostih lahko kljub temu pride do srečanja, še posebej kadar medved naše prisotnosti ni zaznal in se umaknil že preden smo ga opazili tudi mi. Najpogosteje do srečanj z medvedi prihaja spomladi, ko medvedi prekinejo zimski počitek, v naravi pa se giblje tudi več ljudi, ali pa poleti in jeseni, ko je v gozdovih veliko nabiralcev gozdnih sadežev, plodov in gob. Pri obiskovanju narave na območju medvedove prisotnosti je potrebno upoštevati priporočila, s katerimi lahko v veliki meri zagotovimo, da do srečanja z medvedom ne bo prišlo ali pa se bo morebitno srečanje končalo brez slabih posledic za človeka ali medveda. Prebivalci in mediji v zadnjem času pogosto izpostavljajo opažanja medvedov v naravi in bližini naselij. Pomembno je, da znamo oceniti okoliščine srečanja in da smo seznanjeni s primernim vedenjem v določenih okoliščinah. Temu je namenjena zloženka »Kako se vesti na območju prisotnosti rjavega medveda«, ki je nastala v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Prav tako si preberite tudi Sporočilo za javnost, v kateri povzemamo ključne točke ustreznega obnašanja na območju medveda.