Na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani iščemo dva nova sodelavca za delo na projektih “LIFE DINALP BEAR” in “Razvoj sodobnih metodoloških pristopov za preučevanje vedenja prostoživečih živali: raziskave nastanka problematičnih medvedov v kontrastnih okoljih Evrope”. Mesti za raziskovalca z doktoratom oz. doktorska študenta sta na voljo za obdobje 2 let in pol z možnostjo podaljšanja. Področje raziskovanja:
  • Nastanek problematičnih medvedov v kontrastnih okoljih Evrope (Position 1)
  • Razvoj in optimizacija sistema monitoringa pri Alpsko-Dinarski populaciji rjavega medveda (Position 2)
Rok za prijavo je  30.04.2017.