Jeseni 2017 smo pred mestnim čebelnjakom v Idriji 27-im čebelarjem predstavili načine, kako lahko uspešno zaščitimo čebelnjake pred medvedi. V okolici Idrije se medved redno pojavlja, zato je bilo med prisotnimi čebelarji tudi nekaj oškodovancev, ki so že utrpeli škodo. Čebelarjem smo predstavili biologijo medveda, razložili, zakaj se medved sploh loti čebelnjakov in jim praktično prikazali varovanje premičnih čebelnjakov z visokimi elektromrežami. Udeleženci so predstavili tudi svoje zgodbe in izkušnje z obiski medveda na čebelnjakih.

Ob tej priložnosti smo čebelarskemu društvu podarili komplet za zaščito čebelnjakov, ki vsebuje pašni aparat, akumulator in visoko elektromrežo. Komplet je prevzel predsednik ČD Idrija, g. Martin Kolenc, ki je potrdil, da bo komplet na voljo za izposojo čebelarjem, ki bodo čebelnjake premikali na območju medveda. Predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije je čebelarjem oškodovancem predstavil tudi možnosti, ki jih imajo za pridobitev sofinanciranja opreme za zaščito premoženja s strani Agencije RS za okolje. Zainteresiranim smo tudi razdelili vloge za pridobitev sofinanciranja.

Srečanje smo zaključili v pozitivnem duhu, da lahko z ustreznim znanjem učinkovito zaščitimo premoženje pred škodami po medvedu.

Foto 2: Martin Kolenc, predsednik ČD Idrija