Konec decembra 2015 se je končalo zelo uspešno zbiranje genetskih vzorcev na območju stalne prisotnosti rjavega medveda v Sloveniji in na Hrvaškem.  Letos spomladi bomo v okviru projekta LIFE DINALP BEAR intenzivno pristopili k zbiranju vzorcev iztrebkov medvedov na območjih, kjer medvedi iz Dinaridov prehajajo v Alpski prostor. Vzorčenje, v katero so vključeni predvsem lovci, bo neprekinjeno potekalo do konca leta 2018, in sicer na predalpskem in alpskem območju. Sočasno bo genetsko vzorčenje potekalo tudi na območju italijanskih in avstrijskih Alp.