V večnamenskem centru  v italijanski dolini Val Masino je 3. in 4. julija 2017 potekala delavnica mreženja na temo ekoturizma, ki jo je  organiziral projekt LIFE WOLFALPS. Na delavnici smo predstavili različne pobude s področja ekoturizma, ki so nastale v okviru LIFE in drugih projektov. Udeležencem delavnice smo predstavili vodene izlete Discover Dinarics, ki smo jih razvili v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Poudarili smo pomen upoštevanja smernic za odgovorno nepotrošno rabo medvedov pri načrtovanju z medvedom povezanih turističnih produktov. Predstavili smo tudi oznako  Medvedu prijazno in razložili koncept pridobitve oznake. Med delavnico smo si izmenjali izkušnje in ideje, glavni zaključki delavnice pa so sledeči:

– plačilo za ekoturistične produkte, ki se izvajajo v okviru projektov, zagotavlja manjšo verjetnost odpovedi v zadnjem trenutku

– ekoturistični produkti naj nagovarjajo čustva, npr. preko občutka prisotnosti velikih zveri

– oblikovanje ekoturističnih produktov naj poteka po pristopu od spodaj navzgor (bottom up)

– ekoturistični produkti naj bodo omejeni in zato edinstveni.