Za namen osveščanja prebivalcev o pravilni in dosledni uporabi medovarnih smetnjakov ter kompostnikov smo v okviru akcije C.1 v februarju in marcu izvedli delavnice v Sodražici, na Rakitni, v Loški dolini, Kostelu in Zapotoku, naselju v občini Ig. Izpostavili smo pomen primernega vzdrževanja in postavitve medovarnih kompostnikov, saj so le tako lahko učinkoviti, da njihova vsebina ne privablja medvedov v bližino hiš. Osvetlili smo tudi problematiko nelegalnega odlaganja odpadkov. Krajši predstavitvi je sledila vodena diskusija o pomenu zaščitnih ukrepov in viziji prebivalcev o učinkovitem preprečevanju zahajanja medvedov v naselja tudi v prihodnje. Poleg izkušenj prebivalcev so svoje delo na terenu predstavili tudi naši lokalni pomočniki, kateri so sicer te dogodke tudi organizirali in poskrbeli za promocijo. Na srečanju v Loški dolini so svoje izkušnje sobivanja z medvedi delili tudi predstavniki projekta Nature & Wildlife.

Predlogi in izkušnje prebivalcev s posameznega območja bodo vključeni v naše nadaljnje delo z namenom čim boljšega skupnega pristopa k reševanju problematike zahajanja medvedov v bližino naselij tudi v prihodnje.