Od 16. do 18. aprila 2018 je v okviru našega projekta in projekta LIFE Lynx potekala mednarodna delavnica z naslovom »Komuniciranje pri upravljanju in varstvu velikih zveri«. Na delavnici so strokovnjaki in izvajalci komunikacijskih aktivnosti izmenjali znanje, izkušnje in predloge za izboljšave ter rešitve izzivov pri komuniciranju z deležniki v procesu varstva velikih zveri. Udeleženci so prišli iz evropskih in ameriških držav, ki na različne načine sobivajo s populacijami velikih zveri. Zadnji dan tridnevnega dogodka je bil namenjen določitvi glavnih izzivov in priložnosti pri varstvu velikih zveri ter oblikovanju scenarijev pri komuniciranju upravljanja ter poseganja v te populacije. Na podlagi zaključkov tridnevne delavnice bomo izdelali poročilo s predstavitvami strokovnjakov in diskusijo ter oblikovanimi dogovori, katerega bomo delili na naši spletni strani. Spremljajte naše novice. 🙂