Pripravili smo še eno zloženko, namenjeno tujim in domačim obiskovalcem narave v Sloveniji in na Hrvaškem. Poleg informacij o primernem načinu vedenja na območju prisotnosti medveda in v primeru srečanja z medvedom, smo dodali splošna pravila obnašanja v naravi – z njihovim upoštevanjem izražamo spoštovanje do narave in lokalne skupnosti, hkrati pa poskrbimo za svojo varnost.

Uporaba lovskih opazovalnic in vznemirjanje živali na krmiščih je prepovedano. Poleg globe, ki jo tako dobimo, lahko s takim neprimernim vedenjem ogrozimo dediščino sobivanja ljudi in velikih zveri na tem območju. Zato priporočamo, da se za odkrivanje življenjskega prostora rjavega medveda odločite za vodstvo izkušenih vodnikov in upoštevate tudi ostale smernice, zapisane v zloženki.