Občina Kostel je eno od prvih območij v Sloveniji, kjer smo postavili medovarne smetnjake. Na šestih lokacijah, katerim so se v preteklosti občasno približali medvedi, smo postavili petnajst medovarnih ohišij za velike skupinske zabojnike za smeti. Poleg tega bomo v treh zaselkih Občine Kostel skupno postavili 46 posamičnih medovarnih smetnjakov. Za uspešno izvedeno akcijo je bilo ključnega pomena odlično sodelovanje med projektom LIFE DINALP BEAR, Občino Kostel in Komunalo Kočevje. O poteku akcije smo nekatere nacionalne in lokalne medije seznanili na novinarski konferenci v Občini Kostel.