Zaradi številnih družbeno-ekonomskih vprašanj je ohranjanje velikih zveri zahteven proces, ki ni samo v domeni naravoslovnih strok. Tudi ohranjanje rjavega medveda je v veliki meri odvisno od sprejemanja s strani človeka. Nizka stopnja človekove strpnosti predstavlja eno glavnih groženj ohranjanju te vrste.

Ključnega pomena v procesu prizadevanja za zmanjšanje števila škodnih dogodkov na človekovi lastnini in ostalih konfliktov z velikimi zvermi se je poleg uvajanja tehnoloških rešitev izkazala vzpostavitev tesne komunikacije s številnimi rejci, čebelarji, občinami in lokalnimi skupnostmi. Sodelovanje temelji na medsebojnem zaupanju in volji za iskanje, preizkušanje in uvajanje novih ukrepov.

Z naše strani je bila pri tem nujna pripravljenost za stalen stik z uporabniki, redna dosegljivost po telefonu, svetovanje za pravilno uporabo ukrepov in osebni obiski na terenu za pregled pravilne uporabe ukrepov. Verjamemo, da je tako visok odstotek zmanjšanja škod pri tistih uporabnikih, s katerimi smo vzpostavili tesno sodelovanje, posledica ne samo tehnoloških rešitev, temveč predvsem pravilne in redne uporabe opreme, korektnega odnosa in stalne izmenjave informacij. Pozitivni učinki takega sodelovanja se kažejo na veliko ravneh, ne samo na želenem rezultatu učinkovitega varovanja premoženja. Proaktivnost nas je vse utrdila v medsebojnem odnosu, ki temelji na vzajemnem prizadevanju za dosego skupnih ciljev. Tako nas druži skupno prepričanje v možnost izboljšanja sobivanja med človekom in medvedom.