Po zaključeni IBA konferenci septembra 2018 v Ljubljani se nam je več raziskovalcev medvedov iz Združenih držav Amerike pridružilo na terenu. Na več izletih smo obiskali habitat, kjer živijo medvedi, in raziskovalcem razkazali tudi naša krmišča, da bi jim predstavili takšno prakso upravljanja v Sloveniji. Dva dni smo namenili temam odgovorne rabe medvedov v eko-turizmu, pri čemer smo se sestali tudi s predstavniki Loške doline. Izmenjali smo mnenja in izkušnje z dejavnostjo turističnega opazovanja medvedov na obeh celinah in tudi obiskali več lokacij, kjer se izvaja opazovanje medvedov v gozdu.