V okviru procesa prenove strategije in akcijskega načrta za medveda, ki ga koordinira projektna skupina, se je pokazala potreba po ureditvi pravnega okvira komercialnega opazovanja medveda na način, ki bi preprečeval potencialne negativne učinke te dejavnosti na to živalsko vrsto, obenem pa omogočil ekonomske koristi za lokalno skupnost. Da bi pripravili izhodišča za pripravo predloga te ureditve, smo v maju organizirali posvet z naslovom »Medved kot vrednota v turizmu«. Na posvet smo povabili odločevalce, strokovnjake za velike zveri, upravljavce lovišč s posebnim namenom, lokalne turistične organizacije in predstavnike turističnih agencij, ki tržijo turizem, povezan z medvedi, in si izmenjali izkušnje in mnenja glede dejavnosti opazovanja medvedov. Osvetlili smo pozitivne in negativne učinke turističnih aktivnosti na vrsto ter se pogovorili o priložnostih, ki jih ta dejavnost predstavlja za lokalno skupnost. Predstavitev primera dobre prakse opazovanja medveda smo si skupaj s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor RS ogledali tudi na terenu.

Na podlagi posvetov in terenskega obiska smo pripravili priporočila za pravno ureditev aktivnosti opazovanja medvedov in jih posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor. Poleg predlogov za pravno-formalno ureditev aktivnosti ogledovanja medvedov smo podali priporočila in mnenja glede izvajalca dejavnosti opazovanja medvedov, vodnika oziroma spremljevalca gostov, opazovalnic, krme za privabljanje medvedov in prostorskega omejevanja aktivnosti.