Izvedli smo delavnico v vrtcu Rožna dolina v Ljubljani, kjer smo otrokom na zanimiv in didaktičen način predstavili način življenja medveda, njegovo morfologijo in vlogo v gozdnem ekosistemu ter tudi tematiko sobivanja človeka in medveda. Otroci so navdušeno poslušali naše medvedje zgodbe, uporabljali didaktičen material in modele ter zbrali projektne zgibanke in nalepke. Aktivno so sodelovali tudi s pripovedjo o lastnih izkušnjah in orisali njihovo dojemanje medveda. Tega smo zelo veseli, saj tako otroci že zgodaj vzpostavijo lasten odnos do medveda in se naučijo, da je medved naša pomembna naravna dediščina in del narave.