V torek, 30. 5. 2018 smo priskočili na pomoč kmetiji, ki je pred dvema tednoma utrpela napad velikih zveri na čredo drobnice, in tako sodelovali pri postavitvi nove ustrezne zaščite za čredo. Na terenu so se nam pridružili tudi predstavniki projekta LIFE Lynx in prostovoljci društva Dinaricum. Na pašniku smo postavili interventni komplet visokih elektromrež in tako izboljšali prvotno zaščito. Na pašnikih, ki se razprostirajo na zelo razgibanem, strmem in ponekod kamnitem terenu, je postavljanje visokih elektromrež zahtevno, zato smo postavili oboro, ki bo namenjena zaščiti črede ponoči. Na ta način bo rejec redkeje prestavljal elektromreže po zahtevnem terenu, bo pa treba čredo vsakodnevno zapirati v nočno oboro. Uspešnega sodelovanja z rejci pri preprečevanju škod si želimo tudi v prihodnje.