V torek, 29. 5. 2018 je ob Tednu gozdov potekal Dan odprtih vrat Gozdarskega inštituta in Zavoda za gozdove Slovenije. Dogodka, obeleženega tudi kot Dan omrežja Natura2000, se je udeležilo več kot 300 otrok iz vrtcev in osnovnih šol. V sodelovanju s projektom LIFE Lynx smo izvedli dve delavnici na temo velikih zveri. Na prvi delavnici, t.i. raziskovalnici, so se otroci seznanili z morfološkimi in ekološkimi značilnostmi medveda, volka in risa. Ob tem so si ogledali kožuhe, odtise šap in lobanje velikih zveri. Seznanili smo jih tudi z načini raziskovanja njihove številčnosti, prostorske razširjenosti in vedenja (foto-kamere, genetske metode in telemetrija). Na drugi delavnici – ustvarjalnici – so imeli otroci priložnost za ustvarjanje. Izdelovali smo »risja ušesa« iz naravnih materialov in odpadnega papirja. Ob ustvarjanju smo se pogovarjali o pomenu ohranjanja velikih zveri in s tem prispevali k boljši osveščenosti in promociji sobivanja.