Šesto srečanje vseh partnerjev projekta LIFE DINALP BEAR je potekalo 17. in 18. maja v osrednjem območju razširjenosti medveda v Sloveniji, na Kočevskem. Poročali smo o izvajanju projektnih akcij, se dogovarjali o našem delu in nalogah ter usmerjali naše kratkoročne in dolgoročne cilje.

Zadovoljni smo z izvajanjem projektnih akcij, njihovimi rezultati in dosežki ter menimo, da bodo projektni cilji korektno doseženi. Veseli smo odobravanja in sodelovanja s strani javnosti, saj nam je to pokazatelj, da se projektnih ciljev lotevamo na pravi način, pri čemer se naslanjamo tako na naše strokovno znanje kot na osebno navdušenje. Prav tako se z vso pozornostjo ukvarjamo z nekaterimi vsebinami, pri katerih smo naleteli na tehnične težave.

Drugi dan srečanja je bil namenjen ogledu rezultatov projektnih akcij na terenu, kjer smo namestili ustrezne rešitve za zmanjšanje konflikta med medvedom in človekom. Tako smo si ogledali elektromreže za drobnico in čebelnjake, medovarne smetnjake in kompostnike, dinamične prometne znake in zvočna odvračala ter ukrepe ob hrvaški avtocesti za preprečevanje zahajanja medvedov preko avtocestne ograje (medovarni smetnjaki, električna ograja, odskočne rampe ter izstopna vrata). Zmanjšanje konfliktov namreč v javnosti pripomore k dolgoročnemu sprejemanju medveda kot naše naravne dediščine, ki jo želimo ohraniti na našem ozemlju.