Pripravili smo novo različico majhnih zloženk, ki spodbuja nakup medvedu prijaznih izdelkov in kupce ozavešča o pomenu oznake »Medvedu prijazno« in sobivanju z velikimi zvermi. Novo različico smo nadgradili z osnovnimi informacijami o vseh treh velikih zvereh: medvedu, risu in volku. Zaradi majhnega formata zloženko lahko priložimo različnim medvedu prijaznim izdelkom in na ta način kupce nagovarjamo o pomenu ohranjanja velikih zveri. Na voljo sta slovensko-angleška in hrvaško-angleška različica zloženke.

Medvedu prijazne prakse, kot je učinkovito varovanje domačih živali, odgovoren turizem in aktivna promocija ohranjanja vrst, lahko zlahka prenesemo tudi na ostale velike zveri. Zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali s promocijo uporabe oznake na različnih lokalnih izdelkih, ki z uporabo medvedu prijaznih praks prispevajo k sobivanju človeka in velikih zveri.