Eno od osnovnih načel ekoturizma je zagotavljanje koristi za lokalno prebivalstvo in ohranjanje narave. S ponudniki turističnih programov, ki jih predstavljamo na portalu Discover Dinarics, smo se zato dogovorili, da bodo del sredstev od prodanih programov namenili nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju ohranjanja narave in velikih zveri na območju Dinaridov. Nevladne organizacije so se za »Discover Dinarics« sredstva lahko prijavile preko razpisa, izbrali smo jih zlasti na podlagi njihovih dosedanjih aktivnosti, povezanih z ohranjanjem velikih zveri. V letošnjem letu sta tako donacije agencij Visit GoodPlace, Slovenianbears in Javni zavod Snežnik prejela društvo Dinaricum iz Slovenije in Centar za životnu sredinu iz Bosne in Hercegovine. O pomenu prejema sredstev in načrtovanih aktivnostih smo povprašali predstavnike obeh nevladnih organizacij.

Rudi Kraševec, predsednik društva Dinaricum: »V društvu Dinaricum si prizadevamo za ohranjanje zveri na območju Dinaridov in širše. Sodelujemo pri spremljanju varstvenega stanja volka in preverjamo ustrezno rabo zaščitnih sredstev za varovanje drobnice in čebelnjakov v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Donacije, kakršne so z naslova Discover Dinarics, omogočijo, da v društvu lahko organiziramo aktivnosti, kot so zimska sledenja v snegu, pohodi po medvedjih sledeh, terenski popisi s prostovoljci, strokovni izleti in podobno. S tem prispevamo k raziskanosti velikih zveri in k osveščenosti o pomenu njihovega varstva za ohranjanje slovenske biodiverzitete.«

Aleksandra-Anja Dragomirović, program za biodiverziteto in zavarovana območja, Centar za životnu sredinu: Centar za životnu sredinu s svojimi aktivnostmi prispeva k raziskovanju populacije rjavih medvedov v BiH. S prejetimi sredstvi lahko izvajamo aktivnosti, vezane na vključevanje prostovoljcev in zbiranje dodatnih neinvazivnih vzorcev. Z izobraževanjem in vključevanjem prostovoljcev  smo uspeli izboljšati ozaveščenost širše javnosti o našem delu in potrebah po raziskovanju velikih zveri, kar je predpogoj za njihovo nadaljnjo trajnostno upravljanje v skladu s priporočili EU, kot tudi za razvoj trajnostnega turizma (lovski turizem, raziskovalni turizem, itd.).”

Organizacije in projekti, ki bi si želeli pridobiti sredstva Discover Dinarics v prihodnjem letu, se lahko prijavite TUKAJ.

 

Foto: Rudi Kraševec, Dinaricum