Odpadni viri hrane lahko medvede pogosto privabljajo v bližino naselij. Da bi ohranili medvede plašne in s tem preprečili potencialne konfliktne situacije, moramo z odpadnimi viri hrane  ravnati odgovorno, jih ustrezno zavarovati in jih odlagati na za to namenjena mesta. Z namenom osveščanja o pomenu in predstavitvi učinkovitih načinov preprečevanja dostopa medvedom do tovrstnih virov hrane smo izdelali nov priročnik. Ker želimo, da bi se uporaba učinkovitih zaščitnih sredstev razširila na vsakodnevno rabo, so na voljo tudi kratki opisi in nasveti za samostojno izdelavo medovarnih kompostnikov in medovarnih smetnjakov.

Vabljeni k branju!