V marcu smo se udeležili okrogle mize na temo varovanja premoženja s pomočjo kraških ovčarjev, ki je bila organizirana v sklopu dogodka Dan kraškega ovčarja s strani Kluba kraških ovčarjev Slovenije. Udeležencem smo predstavili učinkovite ukrepe za preprečevanje škod po velikih zvereh na človekovem premoženju, osredotočili pa smo se predvsem na varovanje črede s pastirskimi psi. Predstavili smo dosedanje projektne aktivnosti in opozorili na ključne korake pri sami vzgoji psov kot tudi pri varovanju čred s pastirskimi psi. Tudi v prihodnje si želimo uspešnega sodelovanja z različnimi deležniki, od česar je odvisno tudi dolgoročno ohranjanje in promocija dobrih praks varovanja črede s pastirskimi psi.