V pomladnem času se medvedi prebudijo iz zimskega dremeža in začnejo intenzivno iskati hrano. Pri tem občasno zaidejo tudi v naselja, saj jih tja privabijo smeti, kompostni kupi, klavniški odpadki ipd. Posledica zahajanja medvedov v naselja niso le prevrnjeni smetnjaki in polomljeni kompostniki, temveč tudi postopno navajanje medvedov na bližino ljudi. Zato smo v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR na nekaterih najbolj »konfliktno« izpostavljenih lokacijah po Sloveniji (Kostel, Ig, Rakitna, Vojsko, Loška dolina) poleg medovarnih kompostnikov sedaj postavili tudi medovarne smetnjake. Z njimi bomo medvedom preprečili dostop do antropogene hrane v bližini naselij in tako pričakujemo zmanjšanje konfliktnih situacij med medvedom in človekom. Prve izkušnje in odzivi lokalnih prebivalcev so navdušujoči.