V marcu sta Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije gostila skupino več kot 30-ih študentov gozdarstva iz celotne Evrope v sklopu izobraževanja Winter Meeting 2018 Mednarodne zveze študentov gozdarstva. Študenti iz Italije, Bolgarije, Finske, Danske, Švice, Slovaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Estonije in Slovenije so se seznanili z delom obeh inštitucij, ki sta jim predstavili tudi njune evropske, regijske, mednarodne in nacionalne projekte. Naša ekipa jim je predstavila prizadevanja projekta LIFE DINALP BEAR za izboljšanje sobivanja med medvedi in ljudmi ter jih seznanila z ostalimi aktivnostmi projekta. Izvedli smo tudi dve delavnici na temo sobivanja z velikimi zvermi in gozdne pedagogike, kar jih je še posebej zanimalo.