Taborniki veliko časa preživijo v naravi, in sicer tudi na območju prisotnosti medveda in ostalih velikih zveri. V novembru 2018 smo za vodje tabornikov izvedli pet izobraževalnih delavnic o medvedu po celotnem projektnem območju. Udeleženci bodo pridobljeno znanje tako lahko predajali mlajšim članom. Spomladi bodo udeleženci izobraževalnih delavnic vabljeni tudi na terenski dan, kjer bodo s strokovnjakom prepoznavali sledi živali v gozdu in tako pridobili še praktična znanja, ki so za tabornike še kako pomembna.