15. marca 2017 je približno 40 študentov gozdarstva z različnih tujih univerz obiskalo Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije. Obisk je bil načrtovan v okviru srečanja Winter Meeting 2017, ki ga je ob podpori Mednarodne zveze študentov gozdarstva (IFSA) organiziralo Društvo študentov gozdarstva. Poleg spoznavanja z delovanjem javne gozdarske službe v Sloveniji in različnih projektov ter izvajanja delavnic so se seznanili tudi s projekti LIFE DINALP BEAR, LIFEGENMONLIFE ARTEMIS in SIMWOOD. Obisk je nudil tudi odlično priložnost za mreženje med omenjenimi projekti.

Projekt LIFE DINALP BEAR jim je predstavil ukrepe za lažje sobivanje ljudi in velikih zveri. Študenti so bili še posebno navdušeni nad medovarnimi smetnjaki ter pastirskimi psi in elektromrežami za zaščito rejnih živali.